Obsługa Inwestycji

obsługa inwestycji

Oferujemy obsługę inwestycji budowlanych. Podejmujemy się działań koncepcyjno-projektowych inwestycji mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. W dalszych etapach pomagamy we wszelkich formalnościach, opracowaniu kosztorysów budowlanych oraz nadzorujemy całą budowę. Posiadamy uprawnienia do wykonywania niezbędnych okresowych przeglądów technicznych inwestycji budowlanych. Wykonujemy zlecenia między innymi spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom czy samorządom. Korzystanie z fachowej obsługi inwestycji budowlanych jest szczególnie ważne przez wszystkie instytucje, od których prawo wymaga obowiązkowych przeglądów technicznych, kosztorysowania i stanowiska inspektora nadzoru inwestorskiego podczas każdej budowy.

Zakres usług obsługi inwestycji

 • Nadzór inwestorski

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej we wszystkich branżach budowlano-instalacyjnych, reprezentacja inwestora w czasie inwestycji, kontrola zgodności realizacji budowy z założeniami projektowymi.

 • Inwestor zastępczy

  Reprezentowanie inwestora w zakresie kompleksowego przygotowania i obsługi inwestycji, przeprowadzenie przetargów na wybranie najkorzystniejszych ofert, analiza dokumentacji projektowej itp.

 • Ekspertyzy i opinie techniczne

  Wykonywanie ekspertyz technicznych istniejących budynków lub ich części oraz sporządzanie opinii technicznych dotyczących zrealizowanych robót budowlanych i istniejących obiektów.

 • Kierownik budowy

  Reprezentacja inwestora w zakresie współpracy z firmami wykonawczymi oraz zarządzanie i nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami w ramach prowadzonej inwestycji.

 • Projektowanie konstrukcyjne i architektoniczne

  Wykonywanie projektów konstrukcji lub ich części oraz pełno branżowe projektowanie architektoniczne.

 • Przeglądy okresowe budynków

  Usługi w zakresie Prawa Budowlanego obejmujące okresową półroczną, roczną i pięcioletnią pełnobranżową kontrolę obiektów budowlanych.

 • Organizacja i przeprowadzanie przetargów

  W imieniu inwestorów zajmujemy się organizowaniem przetargów na wybór ofert z wszystkich branż budowlanych. W procesie weryfikacji ofert korzystamy ze swojej kompleksowej wiedzy technicznej, handlowej oraz prawnej. Ułatwiamy podjęcie świadomej decyzji, dzieląc na etapy proces wyboru ofert wykonawców. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na weryfikację poziomu kompetencji wykonawców oraz poziomu cen rynkowych ze wszystkich branż budowlanych.

 Inwestor zastępczy w województwie łódzkim

Działamy w imieniu inwestora danego obiektu mieszkalnego czy usługowego jako inwestorzy zastępczy. W zależności od umowy oraz zakresu czynności działania realizujemy w całym procesie inwestycyjnym lub tylko na budowie. Mamy kwalifikacje pozwalające wspierać inwestorów już na etapie powstawania projektu. Jako inwestorzy zastępczy działamy w imieniu naszych klientów z województwa łódzkiego i jesteśmy w pełni odpowiedzialni za całą organizację oraz koordynowanie wszystkich stron projektu budowlanego.

Do naszych obowiązków należy między innymi:

 • przeprowadzenie przetargów,
 • obrót dokumentacją projektową – zarówno między podwykonawcami, jak i urzędami celem na przykład poinformowania o rozpoczęciu budowy,
 • kontrola jakości i pełen nadzór inwestorski,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych,
 • końcowy odbiór inwestycji i jej rozliczenie,
 • kontrola zatrudnionych,
 • odbiór prac projektowych.

Jako inwestor zastępczy naszym celem jest, aby zadbać o terminową i zgodną z ustaleniami realizację obiektu budowlanego. Niejednokrotnie nasza pomoc okazywała się wsparciem, bez którego dana inwestycja nie zostałaby ukończona na czas. W związku z tym wszystkich zainteresowanych, którzy są w trakcie planowania lub budowy obiektu w obszarze województwa łódzkiego – zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Zapewniamy kompleksową pomoc, niezależnie jakiego rodzaju budynku dotyczy budowa.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia szczegółów współpracy